Jak vypočítat velikost retenční nádrže

Retenční nádrže jsou v současné době stále častěji používaným prvkem při řešení problému s dešťovou vodou. Tyto nádrže slouží k zachycení a uskladnění nadměrného množství srážek a následnému postupnému uvolňování vody do okolí. Velikost retenční nádrže je klíčovým faktorem, který ovlivňuje efektivitu a účinnost tohoto zařízení. Zde je několik faktorů, které je třeba zvážit při výpočtu velikosti retenční nádrže.

  1. Plocha střechy

Plocha střechy je prvním faktorem, který by měl být zvažován při výpočtu velikosti retenční nádrže. Tento faktor ovlivňuje množství srážek, které budou zachyceny a odkloněny do nádrže. Čím větší je plocha střechy, tím více srážek bude zachyceno a tím větší musí být nádrž.

  1. Průměrné množství srážek

Průměrné množství srážek v oblasti, kde bude retenční nádrž instalována, je dalším faktorem, který by měl být zvažován. Čím větší je průměrné množství srážek, tím větší musí být retenční nádrž.

  1. Využití zachycené vody

Účel, pro který bude zachycená voda použita, je také faktorem, který by měl být zvažován. Pokud bude voda použita pro zavlažování zahrady, bude potřeba větší nádrže než v případě, že bude voda použita pouze pro splachování toalet.

  1. Požadovaný objem zachycené vody

Požadovaný objem zachycené vody je dalším faktorem, který by měl být zvažován. Pokud chcete mít k dispozici větší množství zachycené vody, bude potřeba větší retenční nádrž.

  1. Klimatické podmínky

Klimatické podmínky jsou také důležitým faktorem, který ovlivňuje velikost retenční nádrže. V oblastech s vysokým množstvím srážek je třeba větší nádrže než v oblastech

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.